100.000 zonnepanelen in 2020

Blog
20 december 2016

Waar moeten we rekening mee houden als we zonnepanelen plaatsen? Vanaf 2012 onderzoeken we hoeveel energie dit oplevert. We kijken wat de beste plekken zijn voor de panelen. In 2020 willen we namelijk 100.000 zonnepanelen hebben. De eerste zonneweides zijn inmiddels een feit. Lees hier hoe we het aanpakken.

Onderzoek naar goede plekken voor zonnepanelen

We onderzochten op 34 plekken waar we de zonnepanelen het beste kunnen plaatsen. Op onze terreinen is veel vrije ruimte op daken en op de grond.

Wist u dat…

  • de zon niet overal evenveel energie geeft? Aan de kust is dit vaak hoger dan in het binnenland.
  • de daken groot en sterk genoeg moeten zijn?
  • er geen schaduw van gebouwen, bomen en planten moet zijn?
  • de  plek waar u de zonnepanelen plaatst altijd bereikbaar moet blijven? Bijvoorbeeld voor onderhoud met grote machines, zoals kranen.
  • we de opgewekte zonne-energie zelf gebruiken? Waternet gebruikt het voor het eigen proces of in de gebouwen.
  • het verstandig is om rekening te houden met toekomstige verbouwingen?
  • de stand van de panelen ook bepaalt hoeveel energie het oplevert? Bij Waternet zijn nauwelijks plekken die een helling hebben. De positie van de panelen kunnen we bijna overal vrij bepalen.
  • uw zonnepanelen meer opleveren als u ze op het zuiden richt? Wel 7 tot 8% meer dan als u ze naar het oosten of westen zet. In zuidopstelling passen wel minder panelen op een stuk dak of grond.
  • Bij Waternet kiezen we voor een oost-westopstelling. We kunnen dan bijna twee keer zoveel panelen plaatsen. De tijd van terugverdienen duurt twee jaar langer. Uiteindelijk is de totale opbrengst veel groter.

100.000 zonnepanelen in 2020

Op de afbeelding ziet u hoe snel we het aantal zonnepanelen willen laten groeien. Met  100.000 zonnepanelen stoten we ruim 10.000 ton minder CO2-uit. Dat is 20% van ons doel om in 2020 klimaatneutraal te zijn. De meeste zonnepanelen kunnen we op de grond kwijt (88%). De andere 12% kan op daken. De 100.000 zonnepanelen hebben een totaal vermogen van 26.000 kWp en een opbrengst van 23.000.000 kWh. Hiermee kunnen gemiddeld 6.500 huishoudens een jaar lang van energie worden voorzien.

Opbrengsten op langere termijn

Op langere termijn kunnen we mogelijk nog meer dak- en grondruimte (> 10.000 m2) gebruiken. Hier kunnen we nog eens 150.000 zonnepanelen plaatsen.  Daarmee kunnen we 10.000 huishoudens een jaar lang van energie voorzien. We zijn nu hard bezig om dit voor elkaar te krijgen.

Voor de liefhebber

De energie van de zonnepanelen zetten we in ons eigen bedrijf in. De hoeveelheid energie wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dit is een meeteenheid om het elektrisch vermogen aan te geven. Eén wattpiek brengt gemiddeld 0,85 tot 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit per jaar op. Bijvoorbeeld: 4 kilowattpiek brengt per jaar ongeveer 3400 kWh elektriciteit op. Dit komt overeen met het elektriciteitsgebruik van een huishouden.

Hoeveel zonnepanelen zijn er al?

Maart 2013

530 zonnepanelen (136 kWp) op een zonneweide op Leiduin.

Januari 2014

70 zonnepanelen (18 kWp) op een gebouw op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Mijdrecht.

Eind 2014

410 zonnepanelen (112 kWp) op het terrein van RWZI Blaricum.

430 zonnepanelen (116 kWp) op het magazijn van de drinkwatervestiging Weesperkarspel.

2015

Onderzoek of we op zuiveringsbassins bij RWZI’s zonnepanelen kunnen plaatsen.

Zomer 2016

384 zonnepanelen (105,6 kWp) boven een tank op de RWZI Huizen.

Najaar 2016

380 zonnepanelen (100 kWp) op een dak bij drinkwatervestiging Loenderveen.