02 januari 2017

Pharmafilter

Pharmafilter maakt afval en afvalwater van ziekenhuizen schoon. Daarin zitten stoffen die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. Bijvoorbeeld resten van medicijnen. De normale zuiveringsinstallaties kunnen die niet verwijderen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) of Pharmafilter bij het AMC kan werken. Het schoonmaken gebeurt dan bij het AMC. Op elke afdeling is een vermaler en er is bij het AMC een groot apparaat dat het afvalwater schoonmaakt.

De vermaler

In de vermaler verdwijnen bijvoorbeeld wegwerp-wc’s en plastic plasflessen. Ook etensresten gaan erin. De vermalers malen het afval tot een soort pap. Daarna stroomt het via het riool naar een vergistingsinstallatie.

Een vergistingsinstallatie breekt afvalresten op een natuurlijke manier af. Voor een deel worden de schadelijke stoffen omgezet in biogas. Het gas kan dan opnieuw worden gebruikt. Wat er overblijft wordt afgevoerd.

Waterzuivering

Maar Pharmafilter verwerkt meer dan alleen afval. Ook het afvalwater komt erin terecht. Dit komt bijvoorbeeld uit keukens, douches en toiletten van het ziekenhuis. Bij normale waterzuivering blijven er resten in het water. Maar de installatie van het Pharmafilter haalt die eruit. Denk aan medicijnresten, hormonen en chemische middelen tegen kanker.