Onderzoek: van zout kwelwater naar drinkwater

05 januari 2017

Waternet wil het brakke grondwater in de Horstermeer oppompen voordat het omhoog komt. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in de omgeving. We onderzoeken of we het brakke water kunnen gebruiken voor het maken van drinkwater.

Voordelen voor het watersysteem

In het project ‘Het temmen van brakke kwel’ gebruiken we brak grondwater uit Horstermeer.  Het oppompen van dit grondwater heeft voordelen:

 • Het zoute water komt niet meer in het water in de omgeving.
 • Er blijft nu zoet kwelwater van goede kwaliteit over voor  de omgeving.
 • De waterkwaliteit in de Vecht en de noordelijke Vechtplassen verbetert.
 • Er is minder zoet water uit het Markermeer nodig.
 • Voor de drinkwaterproductie is minder water nodig uit de Bethunepolder.
 • Er blijft meer  water uit de Bethunepolder over voor de Loosdrechtse plassen . Dat vullen we nu soms aan met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar dat heeft een slechte kwaliteit.

Voordelen voor de productie van drinkwater

We maken drinkwater in Weesperkarspel. Het brakke grondwater kunnen we gebruiken voor de productie van drinkwater. Dit levert de volgende voordelen op:

 • We hoeven voor drinkwater minder water uit de Bethunepolder te halen.
 • We gebruiken het water voor een toename van de vraag naar drinkwater in Amsterdam.
 • We hoeven minder vaak water uit het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) voor de Waterleidingplas te gebruiken. Dit minder goede water zetten we alleen bij calamiteiten in.
 • Met een speciale techniek  halen we het zout uit het brakke water. Dit levert superzacht water op. Dat mengen we met het water  dat we op de normale manier maken.  Hierdoor kan de stap om het water minder hard te maken uit het proces. We stoten zo minder CO2 uit.

Wat gebeurt er met het zoute water?

Het zout uit het brakke water voeren we af naar de rioolwaterzuivering in Weesp. Daar mengen we het met gezuiverd afvalwater. Dit gemengde water lozen we op het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar kwam het anders ook, bij Nigtevecht. Maar het zout komt niet meer op de Vecht. Het water gaat via het IJ en het Noordzeekanaal bij IJmuiden naar de Noordzee.

Vier uitvoeringsfasen

Het project is vernieuwend en vraagt een enorme investering. Daarom pakken we het stap voor stap aan. Na elke fase blikken we terug met alle betrokkenen. We besluiten dan of we de volgende fase ingaan.

fase 1 We verkennen de omstandigheden en overleggen met alle betrokkenen. Dan beginnen we met de voorbereidingen (tot december 2016).

fase 2 We voeren op kleine schaal een veldproef uit. Met een put waar we brak grondwater  oppompen. En een kleine installatie om het water te zuiveren (tot januari 2020).

fase 3 We pompen al het brakke kwelwater uit de Horstermeer op. Dit verpompen we naar Weesperkarspel om het daar te zuiveren (tot februari 2023).

fase 4 We zuiveren veel kwelwater. De stap om het water minder hard te maken kunnen we stopzetten (vanaf december 2023).

Win-win-win-win

 • De voordelen van het winnen èn benutten van brak kwelwater:
 • De kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied verbetert.
 • We hebben extra (zacht) water voor het produceren van drinkwater.
 • We ontzien de zoetwatervoorraad in het Markermeer.
 • We dragen bij aan klimaatdoelstellingen.

Toepassen in andere gebieden

Op andere plaatsen heeft men ook te maken met zout grondwater. Zowel in Nederland als in kustgebieden op andere plekken in de wereld. Tegelijkertijd neemt de vraag toe naar zoet water voor drinkwater, landbouw en industrie. De ervaring die Waternet opdoet kan bijdragen aan het oplossen van deze problemen.