Droogte in de stad

Waternet werkt samen met de gemeente Amsterdam aan het klimaatbestendig maken van de Rivierenbuurt.

Bij droogte denk je niet meteen aan neerslag. Maar juist in tijden van droogte kan het opeens met bakken uit de hemel vallen. Dan regent het opeens heel veel in een hele korte tijd. In de stad met veel asfalt en bebouwing kan het water dan moeilijk wegstromen. Momenteel werkt Waternet samen met de gemeente Amsterdam aan het klimaatbestendig maken van de Rivierenbuurt. Deze buurt kampt al jaren met veel wateroverlast bij extreem weer.

En bij warme zomerse dagen stijgt de temperatuur in de buurt gauw naar extreme waarden en komt het grondwaterpeil lager te staan. Met de aanleg van waterberging, infiltratie en meer groen wordt de Rivierenbuurt meer klimaatbestendig gemaakt.

Meer groen en voldoende grondwater

Bomen en struiken zorgen voor meer verkoeling tijdens hete zomerse dagen. Daarom worden er meer bomen en groen geplant waar het mogelijk is. Zo plant de gemeente Amsterdam samen met Waternet in het najaar van 2020 nieuwe bomen in de Waalstraat ter hoogte van het Merwedeplantsoen. En groenstroken worden verdiept aangelegd zodat we hier tijdelijk water kunnen bergen.

In de zomer van 2018 en 2019 verdorden de bladeren al snel aan de bomen. Dan is het effect van koelende werking van bomen er niet meer. Dus het is belangrijk dat bomen voldoende grondwater krijgen. Als de stand van het grondwater te laag is, kunnen de wortels onvoldoende voeding opnemen en verdwijnt de functie van verkoelende werking via transpiratie van het blad. Daarom is het van belang dat de grondwaterstand niet te laag is, noch voor de huizen, noch voor het groen.

Waterberging onder de trambaan

Waternet heeft een waterberging onder de trambaan van de Rooseveltlaan aangelegd. Deze waterberging zorgt bij veel regen voor een tijdelijk hogere grondwaterstand in de buurt. Hiermee kan Waternet de grondwaterstand meer reguleren; ook in tijden van droogte. De funderingen zijn dan beter beschermd tegen droogte. Tegen een te hoge grondwaterstand is ook een drain gelegd die boven een bepaald niveau het teveel aan water weer afvoert. 

Het is voor het eerst in Amsterdam dat er op grote schaal (hele buurt) wordt gekeken naar zowel grondwater als wateroverlast, hitte bestrijding en groen.

Lees meer op de projectpagina over de Rivierenbuurt.

Afbeelding: aanleg van infiltratiebuizen onder de Rooseveltlaan