De digitale Vecht

Monitoren vaarverkeer
24 juli 2019

Binnen het beheersgebied van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) is gestart met de pilot “de digitale Vecht”. De pilot is de eerste aanzet naar een verkeersmodel voor het monitoren van het scheepvaartverkeer en voor het kunnen nemen van maatregelen voor het vaarverkeer en bij overlast. Voor het beschermen van onze natuurvriendelijke oevers zullen in de pilot ook de componenten snelheid (golfslag) en grootte van het vaartuig (diepgang) worden meegenomen. Anders dan bij het dashboard “de digitale gracht” in Amsterdam is de component geluid is van lagere prioriteit.

Prioriteiten

Voor de wateren in het AGV-beheersgebied zijn de volgende prioriteiten gesteld:

  • Brugspringers op warme dagen (gevaarzetting)
  • Snelheid (golfslag)
  • Diepgang en grootte vaartuig
  • Onervaren schippers op huurschepen (vlot en veilig)
  • Toename aantal open sloepen van aanbieders die de regels niet kennen.

Pilot

Het onderzoek richt zich op de volgende onderdelen:

  • Op het steunpunt Weesp wordt een allsense-camera (camera die ook geluid registreert) geplaatst, die het aantal schepen en hun vaarrichting en snelheid monitort.
  • Voor het weergeven van de resultaten wordt een digitaal dashboard vormgegeven.
  • Langs de Vecht komen mobiele digitale informatieborden.
  • Met stakeholders en brancheorganisaties (verhuurbedrijven) wordt overlegd over het opzetten van een pilot voor digitale vignetten.

Tijdspad

De opdracht voor het plaatsen van de camera is verleend. De plaatsing van de camera wil men realiseren in het vaarseizoen 2019, met een korte uitloop naar 2020. Het aantal te besteden uren voor de pilot is nog niet bepaald.

John de Rouw Trekker Informatiegedreven (SMART) bedrijfsvoering
Alex van der Helm Trekker Datalab