Strandeiland

Nieuwe Sanitatie in ontwerp
04 maart 2020

Samen met Waternet werkt de gemeente Amsterdam aan het ontwerp van Strandeiland, een nieuw eiland in IJburg waar zo’n 8000 woningen zullen worden gebouwd. Daar willen het waterschap AGV en de gemeente Amsterdam Nieuwe Sanitatie toepassen. Ook wil de gemeente onder meer thermische energie uit afvalwater (TEA) en oppervlaktewater (TEO) benutten om Strandeiland energieneutraal te maken. Voordat we Nieuwe sanitatie op grote schaal gaan toepassen op Strandeiland willen we er eerst ervaring mee opdoen in de wijk Buiksloterham. Belangrijk is dat de gemeenteraad (op 6-11-2019) en het algemeen bestuur van AGV (op 12-12-2019) definitief hebben besloten om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van Nieuwe Sanitatie op Strandeiland.

Voorbereidingen en bouw

Waternet start vanaf 2020 met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de lokale zuivering van Strandeiland, bestaande uit het Water&Energie-gebouw, de zwart- en grijswaterzuivering en het leidingwerk voor effluent en slib en de warmtewisselaar voor de productie van thermische energie uit afvalwater. Dat laatste gebeurt omdat AGV van plan is om in de energietransitie een rol te spelen als producent van thermische energie uit afvalwater. Waternet gaat ook verder met het ontwerp van de innovatieve riolering voor Strandeiland. Het wordt waarschijnlijk een hybride variant van het systeem in Buiksloterham met een vacuümdeel en een drukrioleringsdeel. De bouw van de eerste woningen op Strandeiland staat gepland voor eind 2023 en de totale ontwikkeling duurt tien tot vijftien jaar. 

 

Contouren van toekomstig Strandeiland.
Mark Wets Programmamanager