Jaarplan 2020

Jaarplan 2020 gepubliceerd!
20 mei 2020

Dit jaar is het programma onderzoek en innovatie herijkt. Er zijn de zes volgende nieuwe onderzoeks- en innovatiethema’s benoemd: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Data & sensoren, Waterkwaliteit & -technologie, Bodemdaling en Circulaire economie. In ons jaarplan 2020 lees je meer over de uitwerking van nieuwe onze thema’s, de kennisagenda 2020-2023, en het programma van 2020.

Het jaarplan 2020 vind je onder Rapportage Onderzoek en Innovatie. Je kunt ook direct klikken op de onderstaande afbeelding.

 

Jan Peter van der Hoek Directeur Innovatie
Alice Fermont Coördinator Onderzoek & Innovatie
Hidde Schijfsma Trainee