CO2-reductie

Aanpak uitstoot broeikasgassen

Waternet wil zo weinig mogelijk uitstoot van broeikasgassen (CO2) veroorzaken en die uitstoot compenseren als het niet anders kan. Voor de energietransitie van Nederland is Aquathermie een belangrijke energiebron. In dit programma werken we aan pilots voor de toepassing van aquathermie, nieuwe sanitatie en CO2-reductie.

De Nederlandse ambitie is de afhankelijkheid van gas in productieprocessen en voor de verwarming van gebouwen te verminderen. Via het energie-/klimaatakkoord zijn en worden hier afspraken over gemaakt. Voor de verwarming van gebouwen bestaan duurzame alternatieven voor gas, zoals verwarming via warmtenetten of warmtepompen. Gemeenten moeten de komende jaren plannen maken voor het gasvrij maken van wijken. Hier ligt een grote kans voor het waterschap. We kunnen energie halen uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Dat heet aquathermie, de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit afval-, drink- en oppervlaktewater. Door onze kennis over grond- en oppervlaktewater en over het beheer van leidingen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland. In veel gevallen beheren wij de warmte- of koudebron.

Enna Klaversma Innovatietechnoloog