Strandeiland

TCO-model
22 februari 2019

Strandeiland is het tweede eiland van de 2e fase van IJburg. Het stedenbouwkundig plan is inmiddels gereed, het eiland wordt op dit moment opgespoten, en de woningbouw start in 2022. Strandeiland wordt een woonwijk met circa 8.000 woningen en ruim 200 utiliteitsgebouwen (scholen, kantoren, winkels, horeca etc.).

TCO-model

Waternet heeft samen met de gemeente Amsterdam onderzocht welk energiesysteem en welke afvalwaterketen voor Strandeiland het meest duurzaam en betaalbaar is. Een energiesysteem met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater (aquathermie) scoort het beste. Voor de afvalwaterketen is nieuwe sanitatie het beste, al lijkt dat nog beperkt duurder te zijn dat de traditionele afvalwaterinzameling en –verwerking.

Opvallend is dat de door Waternet toegepaste Total Cost of Ownership berekening (TCO) verassend andere uitkomsten geeft dan de eenvoudige berekening die tot nu toe voor energiesystemen is gebruikt. Volgens de eenvoudige berekening zou traditionele hoge-temperatuur stadswarmte ook voor nieuwbouw het meest duurzaam en betaalbaar zijn. Door te rekenen met de Total Cost of Ownership blijkt dat juist een lage-temperatuur warmtesysteem op basis van aquathermie en WKO het meest duurzaam en betaalbaar is. De verklaring is dat de TCO methode rekent met BTW, inflatie, verschillende partijen, vollooptempo en verduurzaming, waar de eenvoudige berekening dit niet deed.

De verwachting is dat Amsterdam voor dit soort systeemkeuzes vaker gebruik zal maken van de TCO methode.

Meer lezen

  • Waternet - Business case nieuwe sanitatie en energiesysteem Strandeiland (PDF)
  • TCO-model (xlsm)

Beide stukken zijn op te vragen bij Stefan Mol.

Stefan Mol Adviseur Energie