Thermische energie

06 maart 2019

Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater bevatten thermische energie (aquathermie) die kan worden gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De waterschappen bieden in het klimaatakkoord aan om de energietransitie te helpen verwezenlijken door aquathermie aan te bieden als warmtebron. Zij verwachten hiermee te kunnen voorzien in 25 tot 40% van de landelijke warmtevraag. De Amsterdamse gemeenteraad wil dat Waternet een grotere rol krijgt op het gebied van warmte en warmtenetten.

Lage-temperatuurwarmtenet

Waternet heeft in 2018 op meerdere fronten gewerkt aan de verkenning van aquathermie. Mogelijke toepassingen van aquathermie zijn onderzocht, evenals de rol die Waternet daarbij zou kunnen, mogen en willen spelen. Dat geldt vooral voor Strandeiland, een nieuw aan te leggen eiland in IJburg voor zo’n 8000 woningen die zullen worden verwarmd en gekoeld via een lage-temperatuurwarmtenet. De warmte zal deels worden gewonnen uit oppervlaktewater en deels uit afvalwater. Samen met de gemeente verkent Waternet haar mogelijke rol in de aanleg en het beheer van dit systeem.

 

Samenwerking

Op steeds meer plekken in ons voorzieningsgebied wordt thermische energie uit water herkend als een duurzaam alternatief voor aardgaswarmte. Waternet werkt op meerdere plaatsen samen met externe partijen (gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, energiebedrijven, energiecoöperaties, bewonersinitiatieven) om kennis te delen, inbreng te leveren en voorstudies te doen. Daarvoor zijn onder andere een businesscase-model en een GIS-toepassing ontwikkeld.

Lees Meer

Sara Giorgi Adviseur Energie
Harry de Brauw Adviseur duurzame energie, projecten