Wateroverlast voorkomen

Er vallen steeds vaker hevige buien. In de stad kan dat water niet goed wegstromen. Daarom werken we aan nieuwe oplossingen om wateroverlast te voorkomen.