14 oktober 2016

Commissievergadering Ronde Hoep in oktober bijwonen?

Op 26 oktober 2016 is er een vergadering van de Commissie van Advies en Bijstand van het waterschap. De commissie adviseert het dagelijks bestuur dan over het voorgenomen besluit rondom de Ronde Hoep. Daarbij gaat het om de inrichting als calamiteitenberging.

De commissievergadering is een openbare vergadering. U mag hier dus ook bij aanwezig zijn. Ook hebt u recht om in te spreken. Wilt u inspreken bij de commissievergadering? Meld u dan aan via ronde.hoep@waternet.nl. De vergadering begint om 19.30 uur. 

De locatie is het kantoor van het waterschap:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Bewonersavond

Na de commissievergadering organiseren we ook een bijeenkomst voor bewoners. U ontvangt hiervoor op tijd een uitnodiging. Tijdens de bijeenkomst leggen we de startnotitie met voorkeursvariant aan u uit. Daarna maken we een projectplan. Hierin werken we de voorkeursvariant voor de inrichting van de polder verder uit. Ook bij het projectplan is een inspraakprocedure. Dit betekent dat u een zienswijze kunt indienen. Meer hierover hoort u tijdens de bewonersavond.

Lees ook

Wilt u meer weten over de calamiteitenberging? Ga dan naar de pagina van de Ronde Hoep op de website van  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.