05 oktober 2016

Werk aan Amsterdamse Waterleidingduinen klaar

Wandelaars hebben de mooie uitzichten weer terug in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het landschap is weer gevarieerder. Het werk dat we sinds 2012 uitvoerden, is klaar.

De duinen waren de afgelopen 25 jaar dichtgegroeid met grassen, struiken en bomen. Amerikaanse vogelkers groeide wel erg hard in het open duinlandschap. Poelen waren minder diep geworden.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben de bovenste laag aarde weggehaald. Zo verdwijnt het zaad van de bomen en struiken.
  • We hebben poelen dieper gemaakt en nieuwe gegraven.
  • 168 hectaren met bomen en stuiken zijn weggehaald. Zo krijgen de planten die bij de duinen horen weer een kans.

De Amsterdamse Waterleidingduinen zorgen niet alleen voor drinkwater voor Amsterdam. Elk jaar bezoeken bijna een miljoen mensen het gebied. Ze wandelen er, spelen er en maken foto's.

Het onderhoud kon gebeuren met hulp van de Europese Unie en steun van de provincie Noord-Holland.

Lees meer