08 december 2016

Innovaties in 10 jaar Waternet

Tien jaar Waternet leverde veel mooie projecten op. Waternet werkt voor Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Doordat we een watercyclusbedrijf zijn, konden we de afgelopen 10 jaar veel innovaties waarmaken. Soms gaat het om technische en soms om sociale vernieuwingen.


Hieronder vindt u de top-20 innovatieve projecten, geselecteerd door Waternet directeur Roelof Kruize. En dit is nog maar een selectie van wat we in 10 jaar bereikten.

1. VaarWater App

Deze app voor varen op de Amsterdamse grachten is meer dan 50.000 keer gedownload. In 2013 kregen we hiervoor de European Excellence Award. Een prijs in de categorie ‘Best Mobile and Social Communication’. Download de gratis VaarWater App.

2. Urinwaar.nl

Tijdens Koninginnedag 2012 konden bezoekers op urinwaar.nl  een toilet opzoeken. Dit om het wildplassen op straat en in de gracht tegen te gaan. Op 2 plekken in de stad konden mannen meedoen met een wedstrijdje ‘Potje Pissen’.

3. Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof is een netwerkorganisatie van ondernemers, onderwijs, overheden en bewoners. Samen maken we de stad regenbestendig. Want elke druppel telt.

4. Dienstverlening naar mobiel

Rekeningen per post verzenden is duur en niet duurzaam. Daarnaast vragen klanten steeds meer naar online oplossingen. Daarom wil Waternet in 2020 80% van de dienstverlening via online kanalen laten verlopen. We zijn al goed op weg. Met een test voor het doorgeven van meterstanden via Whatsapp hadden we bijvoorbeeld 165% meer reacties!

5. Battle of the Beach

Al 3 jaar op rij organiseren we dit evenement voor scholieren. We geven gastlessen en een organiseren een wedstrijd zandkastelen bouwen op het strand. Aan dit project werken waterschappen, overheden en verschillende organisaties samen. In 2016 won dit project de Waterinnovatieprijs in de categorie Waterbewust. Komend jaar organiseren we misschien een Battle of the Beach langs de hele Nederlandse kust.

6. 1-STEP®-filter

 Sinds 2013 gebruiken we het 1-STEP®-filter op de zuivering in Horstermeer. Dit is een filter met actieve kool. Deze techniek gebruikten we al bij het maken van drinkwater. Het filter kan ook microverontreinigingen verwijderen. Denk hierbij aan medicijnresten. Met deze extra stap in de zuivering komt er nog schoner water in de rivier de Vecht.

7. Putklep

Putten op straat lopen vaak vol met zwerfvuil. Met de putklep, raakt de put niet verstopt. Deze klep won in 2011 de Waterinnovatieprijs. De klep is getest in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Ook plaatsten we deze in het Amsterdamse Vondelpark en bij een aantal markten. En in een aantal straten die snel last hebben van wateroverlast. Er komen steeds meer putkleppen bij!  

8. Calciet opnieuw gebruiken

Waternet onthardt drinkwater. Bijvoorbeeld om kalkaanslag op verwarmingselementen van wasmachines te voorkomen. Het calciet wat hierbij overblijft, kan opnieuw gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het maken van papier, kunststof of zelfs voeding. Deze innovatie won in 2015 de prijs IWA Resource Recovery.

9. Struviet

De struvietinstallatie bij RWZI West haalt fosfaat uit afvalwater. Dit zit voor een groot deel in plas. Van het fosfaat maken we struviet. Dat is een heel vruchtbaar soort mest. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bemesten van voetbalvelden.  Van het afvalwater van 1 miljoen Amsterdammers kunnen we 2.500 kilo struviet per dag maken. Jaarlijks is dit goed voor maar liefst 1.000 ton struviet. Daarmee kunnen er 10.000 voetbalvelden bemest worden! Een mooie stap naar een economie waarbij zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

10. Sanquin

Met leidingen voor drinkwater koelen we het bloed van bloedbank Sanquin in Amsterdam. Met een warmte-koude-installatie slaan we de winterkou uit het drinkwater op. En die koude gebruikt Sanquin. Er is ook een voordeel voor huishoudens. Het minder koude drinkwater zorgt er voor dat zij ook energie besparen. Het water hoeft namelijk minder opgewarmd te worden, voor bijvoorbeeld verwarming of douchen.

11. Klimaatbestendige straat

In het midden van de Argonautenstraat in Amsterdam legden we de waterdoorlatende strook. Deze noemen we ook wel de Granudrain. Deze strook kan wel 60 mm regen per uur opvangen. Bij langdurige droogte vult het opgevangen water de hoogte van het grondwater aan.

12. Temmen van brakke kwel

In de Horstermeerpolder komt zout kwelwater omhoog. Wij onderzoeken of we dit kunnen wegpompen. Zo komt het niet in het water in de omgeving terecht. Dat is beter voor de waterkwaliteit. Ook onderzoeken wij of we het water kunnen gebruiken voor het maken van drinkwater.

13. Nautonomous

Jaarlijks halen we 950.000 kilo drijfvuil uit de Amsterdamse grachten. Dit doen onze medewerkers op drijfvuilboten en met de hand. Met de zelfsturende drijfvuilboot Nautonomous kan dit in de toekomst misschien wel automatisch. We ontwikkelde dit in samenwerking met MIT, TU Delft, LU Wageningen en AMS.

14. Polderdak

Groene daken helpen ons om wateroverlast in stedelijke gebieden tegen te gaan. Het polderdak Zuidas laat zien welke voordelen groene daken nog meer hebben. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken voor koeling van een ruimte en om energie te besparen. Ook kun je er een moestuin op aanleggen.  

15. Drones

Door drones in te zetten bij ons werk krijgen we een beter beeld van het werkgebied. Een drone kan namelijk op plaatsen komen waar wij niet bij kunnen. En het klein vliegtuigje kan relatief snel van A naar B. Zo kunnen we met de ingebouwde infraroodcamera’s eenvoudig lekken in dijken opsporen. En bij een crisis de omgeving vanuit de lucht bekijken. Lees ook de blog Werken met drones van Haroen Lemmers.

16. Power to proteïne

Eiwitten uit het riool op je bord? Dat klinkt niet erg aantrekkelijk. Toch is het in de toekomst waarschijnlijk heel normaal om dit in te zetten bij het maken van voedsel. We kunnen namelijk eiwitten uit afvalwater halen om opnieuw te gebruiken. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de kwaliteit en hygiëne. Bezoek de website Power to Protein voor meer informatie.

17. Geo-beads

Eén keer per week meten we de sterkte van al onze dijken. De resultaten lezen we ter plekke af via waterbuizen in de grond. In 3 van dijken plaatsten we geobeads. Dankzij deze sensoren kunnen we de resultaten op afstand aflezen.

18. Versheid van water

In de praktijkproef De Versheid van Water meten Amsterdamse bewoners de waterkwaliteit in huis. Zij doen de metingen direct uit de kraan en op een plek naar keuze. Bijvoorbeeld met een glas water op het nachtkastje of een meegenomen flesje in de tas. Uit de resultaten blijkt dat de versheid van water kan afnemen. De kwaliteit is het best direct nadat het uit de kraan komt.

19. Regensensor in paraplu

Om plaatselijke regen te meten, bedacht Amsterdam Rainproof (waar Waternet ook onderdeel van is) samen met AMS een ingebouwde sensor voor paraplu’s. Laat die regen maar komen voor Rain Sense!

20. Quaggamosselen in Sloterplas

In de Sloterplas onderzoeken we hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken we een uniek filter met quaggamosselen. Deze mosselen zuiveren het water op een natuurlijke manier. Schoon water is goed voor de waterplanten en vissen. We onderzoeken ook of het zwemwater zo op warme dagen vrij blijft van schadelijke blauwalgen.

 

Meer weten Interesse in onze innovaties? Stuur dan een mail naar innovatie@waternet.nl.