11 augustus 2021

Omgevingsprogramma Riolering Amsterdam: klaar voor de regen

De komende jaren werken we samen met Gemeente Amsterdam aan de rioleringen. Zo blijven de rioleringen goed werken. Ook is de stad dan beter voorbereid op wateroverlast. In 2022 beginnen we met dit onderhoud. Hebt u ideeën hiervoor? U kunt nog meedenken over de plannen!

Wateroverlast in Amsterdam door regen

Gemeente Amsterdam werkt aan het Omgevingsprogramma Riolering. In dit plan staat hoe de gemeente de komende jaren omgaat met afvalwater, hemelwater en grondwater. Waternet voert deze taken voor de gemeente Amsterdam uit. Daarom werken wij ook mee aan dit omgevingsprogramma. 

Omgevingsprogramma Riolering Amsterdam

Op dit moment is 80% van het plan klaar. Wat opvalt:

  • Er komt meer aandacht voor problemen met grondwater. Het regent namelijk steeds vaker en harder. De riolering van Amsterdam is niet geschikt voor zulke hoosbuien. Daarom moeten we de regen ook boven de grond kunnen vasthouden en afvoeren. De stad wordt dan rainproof.
  • Gemeente Amsterdam wil het onderhoud aan rioleringen combineren met ander werk. Bijvoorbeeld werk aan kades en bruggen. Zo besparen we kosten en is er minder overlast.

Riolering en wateroverlast: wat vindt u?

U kunt nu de eerste versie van het Omgevingsprogramma Riolering bekijken. Wilt u meedenken over dit plan? We ontvangen graag uw aandachtspunten, vragen of andere opmerkingen. Vul vóór 7 september 2021 dit formulier in. We kijken uit naar uw reactie!

 Denk mee over Omgevingsprogramma Riolering