De waterkringloop

Waternet zorgt voor de hele waterkringloop. In de waterkringloop zitten het watersysteem en de waterketen.

Het watersysteem

Het watersysteem is de natuurlijke kringloop die water doorloopt. Van regenwater naar oppervlaktewater en grondwater. Wij houden het peil van het grondwater en het oppervlaktewater in de gaten. Dit mag niet te veel veranderen. Zo voorkomen we overstromingen en kunnen mensen blijven varen op rivieren en kanalen.

De waterketen

De waterketen is ook een kringloop, maar dan opgezet door mensen. Waternet maakt drinkwater en levert dit aan de bewoners van Amsterdam en omgeving. Ook zorgen we ervoor dat het afval- en regenwater via de riolen naar de afvalwaterzuivering gaat.

  1. Die keten begint met het weghalen van water uit de grond en rivieren.
  2. Dat water zuiveren we. Dan kan het gedronken worden of op een andere manier gebruikt worden.
  3. Daarna verdwijnt het water in het gootsteenputje of toilet. Dit afvalwater komt in het riool terecht en gaat naar de afvalwaterzuivering.
  4. Dan stroomt het water terug in het oppervlaktewater. De kringloop is rond.

Meer lezen over de waterkringloop