De schouw

Het is belangrijk dat het water in sloten en vaarten goed kan doorstromen. Daarom controleren we in november de sloten, vaarten, en duikers (de buizen tussen sloten) in ons gebied. We noemen deze jaarlijkse controle de najaarsschouw. Als u eigenaar bent van een sloot, moet u zorgen dat deze schoon is.

Wat betekent dat voor mij?

  • In een sloot met vuil en veel waterplanten kan het water niet goed stromen. Als er te veel waterplanten zijn, moet u die weghalen.
  • In november controleert Waternet de sloten. Is uw sloot niet schoon genoeg? Dan krijgt u een brief.
  • Brief gekregen? Probeer dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, het vuil en de waterplanten weg te halen.

  • In december controleren we nog een keer. Dat noemen we de herschouw.

Hebt u nog vragen hierover? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wanneer is de schouw precies?

De schouw is van 2 november tot en met 13 november 2020. De herschouw is van 7 tot en met 12 december 2020. 

Wie houdt welk water schoon?

De eigenaar van de sloot moet zijn of haar eigen sloot schoonmaken. Denk aan particulieren en boeren. Maar ook aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en de Nederlandse Spoorwegen. We gebruiken gegevens uit het Kadaster om te bepalen wie welke sloot moet schoonmaken. Waternet zelf maakt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de belangrijkste sloten en vaarten schoon.

Hoe controleert Waternet?

Waternet controleert een deel van de sloten vanuit de lucht. Dat doen we met een helikopter. Het grootste deel controleren we vanaf de grond.

In november gaan we met de auto, boot, fiets of lopend naar gebied. Op zoek naar sloten die niet schoon zijn. Begin december kijken we tijdens de herschouw of het water weer voldoende kan stromen.

Meer informatie

Houdt u bij het schoonmaken aan de Gedragscode Flora- en faunawet. Door u te houden aan deze code, beschermt u planten en dieren tijdens de schoonmaak van uw sloot. Algemene regels voor het schoonmaken van sloten vindt u in de Keur, artikel 5.1.