De schouw

Elk jaar controleert Waternet sloten, vaarten, en de buizen tussen sloten (duikers). Dat doen we in november. We noemen deze jaarlijkse controle de schouw. Als u uw sloot moet schoonmaken krijgt u een brief.

Het is belangrijk dat sloten schoon zijn. In een sloot met vuil en veel waterplanten kan het water niet goed stromen.

Wat betekent dat voor u?

  • In november controleren Waternet en de schouwmeesters de sloten.
  • Sommige eigenaars moeten zelf baggeren. Is uw sloot niet schoon genoeg? Dan krijgt u een brief met een (referentie-)nummer. Hebt u nog vragen hierover? Neem dan contact op met onze klantenservice.
  • Probeer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, het vuil en de waterplanten weg te halen.

Wie houdt welk water schoon?

Waternet maakt de belangrijkste  sloten en vaarten schoon. De eigenaar van grond maakt de andere sloten schoon die bij die grond horen. Denk aan particulieren en boeren. Maar ook aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en de Nederlandse Spoorwegen. Wij gebruiken gegevens uit het Kadaster. Daarmee bepalen we wie welke sloot moet schoonmaken.

Hoe gaan we te werk?

Waternet controleert een klein deel van de sloten vanuit de lucht. Dat doen we met een helikopter. Het grootste deel controleren we vanaf de grond. Tijdelijke schouwmeesters helpen ons daarbij. Veel van hen doen het werk al jaren en kennen het gebied heel goed.

In november gaan we met de auto, boot, fiets of lopend naar gebied. Op zoek naar sloten die niet schoon zijn. Begin december kijken we of het water weer goed kan stromen. Dit noemen we de herschouw.

Baggeren als eigenaar

Lees hoe u zelf uw sloot baggert. Hoe houdt u rekening met planten en dieren? Wat doet u als de bagger vervuild is? Lees meer over Baggeren als eigenaar.

Meer lezen

  • Algemene regels voor het schoonmaken van sloten vindt u in de Keur.
  • Bent u verantwoordelijk voor het schoonmaken van een watergang? Dan kunt u in de legger zien hoe diep en hoe breed een watergang moet zijn.
  • De Gedragscode Flora- en faunawet. Door u te houden aan deze code, beschermt u planten en dieren tijdens de schoonmaak van uw sloot.
  • Het Waterschapsblad. Hierin vindt u alle officiĆ«le bekendmakingen van het waterschap.