1871 Eerste vorm van riolering in Amsterdam

Ingenieur Liernur kwam met het idee om huishoudelijk afvalwater en ontlasting te scheiden. De poep werd met een wagen opgezogen en afgevoerd. Leuk weetje: vacuum-wagens die in 1871 werden ontworpen, gebruiken we nu nog steeds.

Poep verkopen

De verzamelde poep werd verkocht als mest. De verkoop en opbrengst van deze mest viel na een tijd tegen. Dat kwam doordat men op kolen ging stoken en niet meer op turf. Door kolenas werd de mest giftig en ongeschikt voor de landbouw.

liernur in prof tulpstraat
Liernur systeem

Ook werd een er een periode poep verwarmd om er ammoniak uit te halen. De ammoniak werd gebruikt als schoonmaak- en oplosmiddel. Het water dat overbleef was 90 graden warm en stonk heel erg. Dit water werd in de Kostverlorenvaart gegooid en zorgde voor veel klachten. Op 29 januari 1902 is besloten om te stoppen met deze vorm van riolering.

Putzuiger
Putzuiger in 2021