Varen

Wij zorgen ervoor dat de grachten goed bevaarbaar blijven. Daarvoor onderhouden en beheren we de vaarwegen, bedienen we de bruggen en handhaven we de orde en veiligheid op het water.