Beleid varen Amsterdamse grachten

De grachten worden steeds drukker. Nieuwe verhuurders en reders komen erbij. Op drukke dagen ontstaan onveilige situaties. De gemeente Amsterdam wil dit voorkomen. Plezierboten en beroepsvaart moeten goed kunnen blijven varen op de grachten. Daarom zijn er regels.

Eenrichtingsverkeer Prinsengracht, Grimburgwal en Singelgracht

Van 1 april 2017 tot 1 april 2018 is er eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht en de Grimburgwal. Op de Singelgracht is tot 1 oktober 2017 eenrichtingsverkeer. Deze regels zijn er sinds een succesvolle proef in 2014.

Vaarsnelheid 6 kilometer per uur

Binnen Amsterdam is de maximum snelheid voor boten 6 kilometer per uur. De route via de Kostverlorenvaart is een uitzondering. Hier is de maximum snelheid 7,5 kilometer per uur. Dit geldt ook voor de route Oosterdok, Nieuwe Herengracht, Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel. 

Schone buitenboordmotor verplicht

Let op: vanaf 1 januari 2017 moeten buitenboordmotoren in Amsterdam schoner zijn. Het is vanaf dan verboden om te varen met oudere tweetakt buitenboordmotoren.

Lees meer over het verbod op tweetakt buitenboordmotoren.

Doorvaartprofielen Amsterdam

In de doorvaartprofielen leest u hoe breed de doorvaart in de grachten is.

Kaart doorvaartprofielen geheel Amsterdam (pdf, 1 MB)

Kaart doorvaartprofielen binnenstad Amsterdam (pdf, 462 kB)

Regeling doorvaartprofielen binnenwateren Amsterdam (pdf, 28 kB): profielen (bijvoorbeeld A1 of C) geven aan hoe breed en diep een gracht of kanaal is. En hoe lang en breed te boot mag zijn.

Regeling doorvaartprofielen Oud-West (pdf, 21 kB): de aanvulling op de regeling doorvaartprofielen voor Oud-West

Regeling overgangsvergunningen beroepsvaartuigen (pdf, 596 kB): uitzonderingen voor beroepsvaart die officieel niet mag varen in bepaalde grachten.

Uitwerkingsbesluit doorvaartprofielen (pdf, 466 kB): per vaarweg ziet u precies hoe lang, breed en diep een schip mag zijn.

Verkeersbesluit verbod ontmoeten (pdf, 76 kB): waar schepen elkaar niet mogen ontmoeten of voorbijlopen

Verkeersbesluit verbod in- uit- en doorvaren (pdf, 90 kB): welke vaarwegen schepen niet mogen invaren

Verkeersbesluit verbod ligplaats (pdf, 89 kB) : in welke vaarwegen en locaties schepen geen ligplaats mogen nemen

Beleid en wetgeving

Welstandsbeleid passagiersvaart Amsterdam (pdf, 1,5 MB): regels voor uiterlijk passagiersboten

Nota varen in Amsterdam 2.1 (pdf, 3,3 MB): nieuw vaarbeleid voor Amsterdam, vastgesteld in 2013

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (pdf, 554 kB): vergunningen en eisen in detail

Voorwaarden tijdelijke vervanging passagiersvaartuig (pdf, 1,6 MB): als een schip onverwacht kapot gaat , mag de eigenaar een ander schip gebruiken. Welke eisen gelden?

Transpondervoorschrift passagiersvervoer Amsterdam (pdf, 2 MB): de eisen aan de transponder, en wat de gemeente ermee mag

Uitgiftereglement GWT 2016 (pdf, 3,3 MB): hoeveel vergunningen zijn er, hoe werkt de uitgifte ervan?

Kaart vergunningengebieden (pdf, 2,1 MB)

Verordening varen op het binnenwater, VOB

Binnenvaartpoltiereglement (BPR)

Wrakkenwet (pdf, 15 kB)