Vul uw postcode in en de informatie past zich aan op de diensten die u van Waternet afneemt (drinkwater en/of waterschapsbelasting). Wel zo makkelijk!

Vul hier uw postcode in

Vul hier uw postcode in

Postcodefilter weer uitschakelen? Klik dan op 'verwijder postcodefilter'.

Meer over de watercyclus

Sfeerbeeld: mensen zitten aan de rand van het water

De kringloop
van het water

Wat is de watercyclus?

Waternet richt zich op de complete watercyclus. Maar waar hebben we het dan precies over? De watercyclus bestaat uit het watersysteem en de waterketen.


Watersysteem

Het watersysteem is de natuurlijke kringloop die water doorloopt: van regenwater, naar oppervlaktewater en grondwater. Waternet houdt het peil van grond- en oppervlaktewater in de gaten en zorgt voor een stabiel waterniveau. Hierdoor voorkomen we overstromingen en blijven rivieren en kanalen goed bevaarbaar.

Waterketen

De waterketen is ook een kringloop, maar dan door de mens geleid. Die begint met het onttrekken van water uit grond- en oppervlaktewater. Het gezuiverde water gaat naar de consument, die het drinkt of door het gootsteenputje of toilet spoelt. Het afvalwater komt in het riool terecht en gaat naar de afvalwaterzuivering. Is het water gezuiverd? Dan kan het terugstromen in het oppervlaktewater.

Waternet maakt drinkwater en levert dit aan de bewoners van Amsterdam en omgeving. Ook zorgen we ervoor dat het afval- en regenwater via de riolen naar de afvalwaterzuivering gaat.

Het water om ons heen