Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Rivierenbuurt Amsteldijk en omgeving

Wordt aan gewerkt

Een goed werkend rioolstelsel is belangrijk voor een gezonde, leefbare en duurzame stad. In de Rivierenbuurt op de Amsteldijk ter hoogte van de inritten van de Trompenburgstraat en de Kromme Mijdrechtstraat gaan we de regenwaterriolering en regenwateruitlaten vervangen en uitbreiden. We voeren de werkzaamheden gelijktijdig uit met andere werkzaamheden in de buurt om de overlast voor u te beperken.

Foto Amsteldijk Trompenburgstraat streetview.png

Wat gaan we doen?

We vervangen de regenwaterrioolbuizen voor grotere buizen en voegen meer regenwateruitlaten toe die uitkomen op de rivier de Amstel. Hiervoor gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • De weg en stoep worden opengebroken
 • Weghalen en aanvullen van zand en grond
 • Vervangen van regenwaterrioleringsbuizen door grotere buizen
 • Opnieuw aansluiten van de regenwateruitlaat op de Amstel ter hoogte van de Kromme Mijdrechtstraat
 • Aanbrengen van regenwateruitlaten op de Amstel ter hoogte van de Trompenburgstraat
 • Aanleggen van nieuwe bestrating
 • Tijdelijk verwijderen van fietsenrekken om te kunnen werken
 • Tijdelijk opheffen van parkeerplaatsen zodat we een keerlus en passeerhavens voor verkeer kunnen maken

Gelijktijdig vervangt Liander een gasleiding op de Amsteldijk op de hoek van de Kromme Mijdrechtstraat zodat de straat maar een keer open hoeft.

Waarom is dit nodig?

Het regent steeds vaker en heviger. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, breiden we het bestaande regenwaterriool uit zodat regenwater beter wordt afgevoerd.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden vinden in de Rivierenbuurt plaats ter hoogte van de kruising Amsteldijk – Trompenburgstraat en Amsteldijk – Kromme Mijdrechtstraat.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Het werk vindt plaats tussen 31 juli 2023 tot en met 29 september 2023. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 – 19.00 uur. Bij uitzondering werken we door in het weekend van 8 tot en met 10 september. Dit doen we om de verkeershinder doordeweeks te beperken.

Wat merkt u ervan?

Door de werkzaamheden van het project KIM/GVB en Berlagebrug (U verlaat deze site) is de kruising Amsteldijk-Vrijheidslaan in de genoemde periode al voor verkeer afgesloten en de Amsteldijk alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Hierdoor is het rustig en wordt de hinder door onze werkzaamheden tot een minimum beperkt.

Omleidingen voor het verkeer

We pakken de werkzaamheden in 5 fases aan. Per fase werken we in een ander deel van het werkgebied. Dit betekent dat ook de verkeersomleidingen per fase veranderen. De omleidingen worden begeleid door verkeersregelaars.

Voor een goede bereikbaarheid in de buurt worden de volgende maatregelen genomen:

Algemeen

 • Van 31 juli tot en met 29 september 2023 staan de verkeerslichten op de kruising President Kennedylaan – Amsteldijk (S110) op knipperen. Hier gelden de algemene voorrangsregels voor het verkeer.
 • De werkzaamheden worden begeleid door verkeersregelaars.
 • De Amsteldijk blijft bereikbaar voor verkeer in twee richtingen met uitzondering van het weekend werk, dan geldt een om-en-om regeling.

Kaart omleidingen fase 1 van 31 juli tot en met 18 augustus 2023

 31 juli t/m 18 augustus 2023 (fase 1)

 • Van 31 juli tot en met 1 september 2023 wordt fietsverkeer op de Amsteldijk richting noord ter hoogte van Amsteldijk nr. 830 omgeleid. Via de oversteek gaat u naar de ventweg van de President Kennedylaan om via de Trompenburgstraat uw route te vervolgen. 
 • Van 31 juli tot en met 1 september is het voetpad aan de waterzijde op de Amsteldijk niet bereikbaar. Woonbootbewoners kunnen altijd via één zijde de woning bereiken, hierover worden indien nodig aparte afspraken met de bewoners gemaakt.

Verkeersomleidingen 14 tot en met 18 augustus 2023 fase 2

14 tot en met 18 augustus 2023 (fase 2) 

 • Van 31 juli tot en met 1 september 2023 wordt fietsverkeer op de Amsteldijk richting noord ter hoogte van Amsteldijk nr. 830 omgeleid. Via de oversteek gaat u naar de ventweg van de President Kennedylaan om via de Trompenburgstraat uw route te vervolgen.
 • Van 31 juli tot en met 1 september 2023 is het voetpad aan de waterzijde op de Amsteldijk niet bereikbaar. Woonbootbewoners kunnen altijd via één zijde de woning bereiken, hierover worden indien nodig aparte afspraken met de bewoners gemaakt.
 • Tijdens de gaswerkzaamheden van Liander is het voetpad en het fietspad ter hoogte van Amsteldijk 161 afgesloten. In de richting zuid kunt u uw weg vervolgen over de naastgelegen rijbaan.
 • De sportschool op de hoek bij de Kromme Mijdrechtstraat blijft bereikbaar.

Verkeersomleidingen 21 augustus tot en met 1 september 2023 fase 3

21 augustus tot en met 1 september 2023 (fase 3)

 • Van 31 juli tot en met 1 september 2023 wordt fietsverkeer op de Amsteldijk richting noord ter hoogte van Amsteldijk nr. 830 omgeleid. Via de oversteek gaat u naar de ventweg van de President Kennedylaan om via de Trompenburgstraat uw route te vervolgen. 
 • Van 31 juli tot en met 1 september 2023 is het voetpad aan de waterzijde op de Amsteldijk niet bereikbaar. Woonbootbewoners kunnen altijd via één zijde de woning bereiken, hierover worden indien nodig aparte afspraken met de bewoners gemaakt.
 • Van 21 augustus tot en met 10 september 2023 is de inrit Kromme Mijdrechtstraat afgesloten.
 • Van 21 augustus tot en met 1 september 2023 is het fietspad op de Amsteldijk ter hoogte van de Kromme Mijdrechtstraat afgesloten.
 • Door de afsluiting van de inrit van de Kromme Mijdrechtstraat wordt er ter hoogte van Kromme Mijdrechtstraat nr. 102 een keerlus gemaakt voor autoverkeer.
 • Ter hoogte van nr. 59 en 64 worden passeervakken gemaakt voor autoverkeer. Hiervoor worden een aantal parkeervakken tijdelijk opgeheven.
 • De GreenWheels parkeerplaats ter hoogte van Kromme Mijdrechtstraat nr. 99 wordt tijdelijk verplaatst naar Kromme Mijdrechtstraat ter hoogte van nr. 94. Ook worden de fietsparkeerplaatsen hier tijdelijk verwijderd.
 • Van 21 augustus tot en met 10 september 2023 is het fietspad op de Amsteldijk ter hoogte van de Kromme Mijdrechtstraat afgesloten. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Waverstraat.

 Verkeersomleiding 4 tot en met 22 september 2023 fase 4

4 t/m 22 september 2023 (fase 4)

 • Ter hoogte van President Kennedylaan 2-4 ter hoogte van de bomen worden een aantal fietsparkeerplaatsen tijdelijk verwijderd t.b.v. de benodigde werkruimte.
 • Van 4 tot en met 29 september 2023 wordt fietsverkeer op de Amsteldijk richting zuid omgeleid via de Kromme Mijdrechtstraat. 
 • Van 21 augustus tot en met 10 september 2023 is de inrit Kromme Mijdrechtstraat afgesloten.
 • van 21 augustus tot en met 1 september 2023 is het fietspad op de Amsteldijk ter hoogte van de Kromme Mijdrechtstraat afgesloten.
 • Door de afsluiting van de inrit van de Kromme Mijdrechtstraat wordt er ter hoogte van Kromme Mijdrechtstraat nr. 102 een keerlus gemaakt voor autoverkeer.
 • Ter hoogte van nr. 59 en 64 worden passeervakken gemaakt voor autoverkeer. Hiervoor worden een aantal parkeervakken tijdelijk opgeheven.
 • De GreenWheels parkeerplaats ter hoogte van Kromme Mijdrechtstraat nr. 99 wordt tijdelijk verplaatst naar Kromme Mijdrechtstraat ter hoogte van nr. 94. Ook worden de fietsparkeerplaatsen hier tijdelijk verwijderd.
 • Van 21 augustus tot en met 10 september 2023 is het fietspad op de Amsteldijk ter hoogte van de Kromme Mijdrechtstraat afgesloten en wordt omgeleid via de Waverstraat.
 • Van 8 september tot en met 10 september 2023 werken wij in het weekend door. Er geldt voor het verkeer een om- en om regeling ter hoogte van de Amsteldijk nr. 161-166.
 • Van 21 augustus tot en met 10 september 2023 worden de ondergrondse containers afgesloten ter hoogte van Kromme Mijdrechtstraat nr.99. Alternatieve afvalinzamellocatie vindt u ter hoogte van Amsteldijk nr. 155.

 Verkeersomleiding 18 en 19 september 2023 fase 5

18 en 19 september 2023 (fase 5) 

 • Van 4 tot en met 29 september 2023 wordt fietsverkeer op de Amsteldijk richting zuid omgeleid via de Kromme Mijdrechtstraat.

Afvalinzameling

Van 21 augustus tot en met 10 september 2023 zijn de ondergrondse afvalcontainers in de Kromme Mijdrechtstraat ter hoogte van nr. 99 buiten gebruik door afsluiting van de straat. U kunt uw restafval kwijt bij een tijdelijke inzamellocatie ter hoogte van Amsteldijk 155. Voor glas en papier komt er geen tijdelijke voorziening. U kunt hiervoor gebruik maken van glas- en papiercontainers in een naastgelegen straat.

Vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Linda van Schaick van Schaickprojectbegeleiding op nummer: 06 - 11 23 94 49 of via: [email protected] (U verlaat deze site)

Andere projecten in de buurt

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) gaan we de riolering vervangen. Het riool is verzakt. We bouwen een nieuw riool en we maken de buurt beter bestand ...

Lees meer

Waternet gaat de dijk langs de Jan Vroegopsingel en een gedeelte van de Ouderkerkerdijk in Amsterdam verbeteren.

Lees meer

De Zuidas ontwikkelt zich met enorme snelheid tot een hoogstedelijke omgeving. Het waterschap adviseert via Waternet over duurzaam waterbeheer.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent