Klacht melden

Hebt u een klacht voor Waternet? Vul dan ons online klachtenformulier in. Wilt u uw klacht per post sturen? Lees dan welke gegevens in uw brief moeten staan.

Waternet wil u zo goed mogelijk helpen. Toch kan er soms iets misgaan. Hebt u iets vervelends met ons meegemaakt? Of bent u niet tevreden over onze diensten? Dan kunt u een klacht indienen.

Uw klacht is voor ons een belangrijke waarschuwing. Zo kunnen wij u en andere klanten van Waternet beter helpen.

Welke klachten behandelen wij niet?

In sommige gevallen kunnen we uw klacht niet behandelen. Hierbij gaat het om:

 • een klacht over de waterschapsbelasting. Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
 • een klacht die u eerder meldde en al door ons is behandeld
 • een klacht over een gebeurtenis van meer dan een jaar terug
 • een zaak die bij de rechter loopt

Hoe meldt u een klacht?

Online

U kunt uw klacht online melden. Dit kan via het online klachtenformulier.

Schriftelijk

Stuurt u uw klacht liever via de post? Zorg er dan voor dat alle belangrijke gegevens in uw brief staan. Zo kunnen wij uw klacht goed behandelen. Hieronder een overzicht van de informatie die wij nodig hebben:

 1. naam, adres, postcode en telefoonnummer
 2. klantnummer (alleen voor drinkwater)
 3. beschrijving van uw klacht
 4. plaats, datum en handtekening

Stuur uw brief naar:

Waternet
T.a.v. Klachtencoördinatie
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wat doen wij met uw klacht?

 1. We onderzoeken bij welke afdeling uw klacht hoort.
 2. Deze afdeling gaat met uw klacht aan de slag.
 3. Als we nog vragen hebben, nemen we contact met u op.
 4. U krijgt binnen 8 werkdagen een brief of e-mail van Waternet. Hierin staat wat we met uw klacht gaan doen.

Niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met wat Waternet met uw klacht gaat doen. In dat geval kunt u terecht bij de Gemeentelijke Ombudsman of de Nationale Ombudsman.

Neem contact op met de Gemeentelijke Ombudsman als u een klacht hebt over:

 • de levering van uw drinkwater
 • de aansluiting voor uw drinkwater
 • de factuur voor uw drinkwater
 • (de aanleg van) het riool
 • het beheer van grondwater

Neem contact op met de Nationale Ombudsman als u een klacht hebt over:

 • waterschapsbelasting en de betaling daarvan
 • het beheer van oppervlaktewater (grachten, rivieren, sloten en meren)
 • het beheer en onderhoud van dijken, sluizen en bruggen

Minder regels

Formulieren, regels en procedures zijn nodig. Maar ze moeten wel duidelijk zijn. En niet te ingewikkeld. De overheid wil dat ook graag. Daarom schaft zij regels af die niet nodig zijn. Ook maakt de overheid procedures eenvoudig. Wilt u meer informatie hierover? Kijk op de website Last van de overheid.