Overlijden doorgeven

Is er iemand overleden? We wensen u sterkte met het verlies. Wilt u de levering van drinkwater stopzetten of tijdelijk laten doorgaan? Of wilt u het contract op uw naam zetten? Dat kan. Voor de waterschapsbelasting hoeft u niets door te geven.

 

Hoe geef ik een overlijden door?

U kunt bellen of chatten met onze klantenservice. U kunt ook snel en eenvoudig een online formulier invullen. Hieronder leest u meer over uw mogelijkheden. Weet u niet zeker of de overledene drinkwater van Waternet kreeg? Bel ons dan even. We kijken het graag voor u na.

 

Online doorgeven

Kreeg de overleden persoon drinkwater van Waternet? En wilt u dit online doorgeven? Dan hebt u 3 mogelijkheden:

  • De naam op het contract laten aanpassen (als u op het adres blijft wonen)
  • De levering van drinkwater door laten gaan (u houdt het contract tijdelijk aan)
  • De levering van drinkwater stopzetten (u zegt het contract op)

Naam op contract aanpassen

Blijft u op hetzelfde adres wonen? Dan kunt u het contract van de overleden persoon overnemen. Wij zetten het contract dan op uw naam.

Naam op contract aanpassen

Levering drinkwater tijdelijk door laten gaan

Wilt u dat de levering van drinkwater op het adres van de overleden persoon tijdelijk doorgaat? Bijvoorbeeld omdat de woning nog niet verkocht of verhuurd is? Dat kan. We houden het contract dan tijdelijk aan. We sturen berichten en rekeningen naar uw adres. Dat noemen we het ‘erven adres’.

Levering tijdelijk door laten gaan

Levering drinkwater stopzetten

Wilt u de levering van drinkwater stopzetten? Bijvoorbeeld omdat de woning is verkocht of de huur is opgezegd? Zeg dan het contract van de overledene op.

Levering stopzetten

 

Waterschapsbelasting

Voor de Waterschapsbelasting hoeft u niets door te geven. Wij ontvangen alle informatie van de gemeente, het Kadaster of de Kamer van Koophandel.

Was er nog geen belastingaanslag op het moment van overlijden?

Dan zetten wij de aanslag op naam van een andere bewoner.

Woonde de overleden persoon alleen?

Dan komt de aanslag op naam van de erfgenamen. Het gaat dan niet alleen om de watersysteemheffing ingezetenen, maar ook om de watersysteemheffing gebouwd. Lees meer over deze soorten waterschapsbelasting.