Bezwaar en beroep varen

Bent u het niet eens met een besluit van Waternet over een vergunning, ontheffing of boete? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

Hoe maak ik bezwaar?

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Doe dat binnen 6 weken na dagtekening van de boete/ het door u ontvangen document. Vermeld de volgende gegevens:

  • Naam en adres of uw burgerservicenummer (BSN)
  • Reden van uw bezwaar
  • Kenmerk van document/boete
  • Datum
  • Handtekening
  • Kopie van document/boete
  • Kopie├źn van eventueel bewijsmateriaal

Stuur het bezwaar aan:

Waternet, Afd. Handhaving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Bezwaar tegen wegslepen boot

Bent u het er niet mee eens dat uw boot is weggesleept? Dan kunt u bij gemeente Amsterdam bezwaar maken. Doe dat binnen 6 weken.

Stuur het bezwaar aan:

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl: bezwaar maken tegen een besluit.