Waterschapsbelasting 2016

Hieronder ziet u de kosten voor 2016.

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting.

Kosten waterschapsbelasting 2016
Soort belastingKosten 2016
Watersysteemheffing ingezetenen  € 105,43 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd  0,016629% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd  € 84,50 per hectare
Watersysteemheffing wegen  € 169,00 per hectare
Watersysteemheffing natuurterreinen  € 2,02 per hectare
Zuiveringsheffing  € 53,11 per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing  € 53,11 per vervuilingseenheid