Waterschapsbelasting 2017

Hieronder ziet u de kosten voor 2017.

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting.

Kosten waterschapsbelasting 2017
Soort belastingKosten 2017
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing € 52,65 per vervuilingseenheid (ve)*
Watersysteemheffing ingezetenen € 108,34 per woonruimte
Watersysteemheffing natuurterreinen € 2,04 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd € 87,39 per hectare
Watersysteemheffing wegen € 174,78 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd 0,015967% van de WOZ-waarde

* ve is een vervuilingseenheid. Mensen die alleen wonen betalen 1 ve. Huishoudens met meer bewoners betalen 3 ve.

Vraag en antwoord over kosten waterschapsbelasting

Dit staat zo in de wet.

Lees meer

Lees meer