Hoeveel geld mag ik hebben voor kwijtschelding?

U mag maximaal een bepaald bedrag op uw rekening hebben voor kwijtschelding. Dit noemen we een normbedrag. Hierbij telt u 1 maand huur en 1 maand ziektekostenpremie op. Dit is uw maximale totaalbedrag. Hebt u kinderen die thuis wonen? Dan mag u het kindgebonden budget meetellen. Bekijk hieronder uw situatie.

De hoogte van het normbedrag hangt af van het aantal personen met wie u woont.

Ik ben alleenstaand of een alleenstaande ouder

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders gelden onderstaande normbedragen:

  • Ik heb nog geen recht op pensioen: € 977,15
  • Ik heb recht op pensioen: € 1.136,81

Ik woon samen

Als u samenwoont (getrouwd en niet getrouwd), gelden de volgende normbedragen:

  • Beiden nog geen recht op pensioen: € 1.395,93
  • 1 partner wel, 1 partner geen recht op pensioen: € 1.551,18
  • Beiden wel recht op pensioen: € 1.561,80

Ik heb een kind

Hebt u kinderen die bij u wonen? Dan wordt uw normbedrag hoger. U mag het maximale bedrag aan kindgebonden budget optellen.

Hebben uw kinderen inkomen of spaargeld? Die tellen niet mee bij uw normbedrag.

Wanneer heb ik geen recht op kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als er te veel geld op uw bankrekening staat. Dit is het geval als het bedrag op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan:

Uw normbedrag + 1 maand huur + 1 maand ziektekostenpremie

Als u kinderen hebt die bij u wonen:

Uw normbedrag + 1 maand huur + 1 maand ziektekostenpremie + maximale bedrag kindgebonden budget

Bekijk de voorwaarden voor kwijtschelding