Hoeveel geld mag ik hebben voor kwijtschelding?

U mag maximaal een bepaald bedrag op uw rekening hebben voor kwijtschelding. Dit noemen we een normbedrag. Bij het normbedrag telt u 1 maand huur en 1 maand premie zorgverzekering op. Dit is uw maximale totaalbedrag. Bekijk hieronder uw situatie.

De hoogte van uw normbedrag hangt af van het aantal personen met wie u woont.

Normbedragen 2018

 Ik ben alleenstaand of alleenstaande ouder
SituatieNormbedrag
Geen recht op pensioen € 992,12
Recht op pensioen € 1.126,18
Ik woon samen (getrouwd en niet getrouwd)
SituatieNormbedrag
Beiden geen recht op pensioen € 1.417,32
1 partner recht op pensioen € 1.536,14
Beiden recht op pensioen € 1.546,84

Ik heb een kind

Hebt u kinderen die bij u wonen? Dan wordt uw normbedrag hoger. U mag het maximale bedrag aan kindgebonden budget optellen.

Hebben uw kinderen inkomen of spaargeld? Die tellen niet mee bij uw normbedrag.

 

Wanneer heb ik geen recht op kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als er te veel geld op uw bankrekening staat. Dit is het geval als het bedrag op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan:

Uw normbedrag + 1 maand huur + 1 maand premie zorgverzekering

Als u kinderen hebt die bij u wonen:

Uw normbedrag + 1 maand huur + 1 maand premie zorgverzekering + maximale bedrag kindgebonden budget

Bekijk voorwaarden voor kwijtschelding