Normbedragen kwijtschelding

Als we berekenen of u kwijtschelding krijgt, gebruiken we normbedragen. Om recht te hebben op vrijstelling, mag u maximaal het normbedrag op uw rekening hebben staan. Plus 1 maand huur en 1 maand zorgverzekeringspremie.

De hoogte van het normbedrag hangt af van het aantal personen met wie u woont.

Ik ben alleenstaand of een alleenstaande ouder

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders gelden onderstaande normbedragen:

  • Ik heb geen recht op pensioen: € 977,15
  • Ik heb recht op pensioen: € 1.136,81

Ik woon samen

Als u samenwoont (huishoudtype echtgenoten) gelden de volgende normbedragen:

  • Beiden niet pensioengerechtigd: € 1.395,93
  • 1 partner wel, 1 partner niet pensioengerechtigd: € 1.551,18
  • Beiden pensioengerechtigd: € 1.561,80

Wanneer heb ik geen recht op kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als er te veel geld op uw bankrekening staat. Dit is het geval als het bedrag op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan:

1 maand huur + 1 maand ziektekostenpremie + uw normbedrag

Bekijk de voorwaarden voor kwijtschelding