Boot aanleggen bij woonboot

Veel mensen willen een pleziervaartuig bij hun woonboot afmeren. Dit mag als het pleziervaartuig niet in het 'vastgestelde doorvaartprofiel' ligt.

Afmeerverbod

Op plaatsen met een afmeerverbod mag u niet afmeren. Daarnaast moet het vaartuig duidelijk zichtbaar een Binnenhavengeldvignet hebben.

Als uw pleziervaartuig langer is dan 10 meter, geldt altijd een afmeerverbod. Het dagelijks bestuur kan nadere regels vaststellen op basis waarvan ontheffing mogelijk is. Op dit moment is ontheffing binnen stadsdeel Centrum en alleen mogelijk voor vaartuigen met voldoende historische waarde.