Woonboot verbouwen

Als u uw woonboot wil verbouwen, geldt hiervoor een aantal regels. Het maakt hierbij uit of u onderhoud doet of een verbouwing. Voor verbouwen hebt u een vergunning nodig.

Onderhoud

We spreken over onderhoud als u een rotte plank vervangt door een nieuwe van hetzelfde materiaal. Of als u de woonboot opnieuw verft in de huidige kleuren. Hiervoor hebt u geen verbouwingsvergunning nodig.

Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt? Neem dan contact op met stadsdeel Centrum via telefoonnummer 14 020.

Naar openingstijden stadsdelen op amsterdam.nl

Verbouwen

Gaat u uw woonboot verbouwen? Dan hebt u hiervoor sinds 2018 een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor boten of arken die u gebruikt voor verblijf, maar die niet varen. Dit noemen we ook wel bouwwerken.

Voor woonboten in stadsdeel Centrum vraagt u deze vergunning aan bij het stadsdeel. Dit doet u via het omgevingsloket.

Vergunning aanvragen via omgevingsloket

Onder een verbouwing verstaan we onder andere:

  • het aanpassen van het uiterlijk van de woonboot.
  • het vergroten of verkleinen van de woonboot.

Bekijk meer informatie over drijvende bouwwerken op rijksoverheid.nl. Of neem contact op met het stadsdeel via 14 020.

Vergunning aanvragen voor varende woonschepen

Hebt u een varend woonschip dat bestemd is en wordt gebruikt om te varen? Dan verandert er voor u niets in 2018. U vraagt een verbouwingsvergunning aan bij Waternet als uw woonboot binnen stadsdeel Centrum ligt. Of in de projectgebieden waar het college van burgemeester en wethouders bevoegd is. Dit geldt dus voor van origine varende schepen. Dit zijn boten die zelfstandig kunnen varen en nog een werkende motor aan boord hebben.

Download voor het aanvragen van een vergunning onderstaand formulier.

Aanvragen verbouwingsvergunning woonboot (pdf, 151 kB).

Vul het formulier helemaal in en stuur het naar Waternet. Op het aanvraagformulier staat welke documenten en gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren.

De behandeltermijn voor uw aanvraag is in principe maximaal 13 weken. In uitzonderlijke gevallen verlengen wij deze termijn met 8 weken.

Mocht aanvullende informatie nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag, dan vragen wij daarnaar. Dan geven wij een termijn voor de aanvullende gegevens. In afwachting van uw informatie stoppen we de behandeltermijn.

Klaar met verbouwen?