Project

Aanleg drainage De Punt

Wordt aan gewerkt

In 2017 en 2018 leggen we drainage in de woonwijk De Punt in Amsterdam Nieuw-West. Dit doen we om de stand van het grondwater te verlagen.

 Aanleg drainage
Voorbeeld drainage werkzaamheden

Wat gaan we doen?

In de periode 2011-2014 is de riolering in De Punt (Stadsdeel Nieuw-West) vervangen. Er is daarna vaker overlast van water ontstaan. Het Stadsdeel, Waternet en Ymere hebben het probleem samen onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de oude riolering ‘lek’ was en het grondwater via het riool werd afgevoerd. Met de komst van de nieuwe riolering zijn de standen van het grondwater gestegen.

  • We gaan ongeveer 7 kilometer drainage aanleggen in de wijk. De drainage ligt voor een groot deel in groenstroken of in de stoep. Om de drainage aan te leggen graven we een geul waar de drain en grof zand in komen. De werkzaamheden worden per (huizen)blok aangepakt. Per huizenblok duren de werkzaamheden 8 tot 10 weken. Zo schuiven we steeds een stukje op in de wijk en proberen we overlast zo veel mogelijk te voorkomen.
  • We meten de grondwaterstanden na de aanleg van de drainage.
  • Ymere vervangt de ringleidingen door aparte hemelwaterafvoeren in de tuinen aan te leggen.

Wat levert het op?

Met het aanleggen van een drainageleiding, in de openbare ruimte, brengen we de grondwaterstand weer naar een goed niveau. We hopen op deze manier de wateroverlast op te lossen.

Planning

Vanaf 14 augustus 2017 start de uitvoering. Op de kaart kunt u zien wanneer uw straat aan de beurt is. Bekijk de kaart hier. De periode waarin het werk wordt gedaan, staat hieronder uitgelegd.

  • Fase 1: augustus t/m oktober 2017
  • Fase 2: november 2017 t/m februari 2018
  • Fase 3: februari t/m april 2018
  • Fase 4: mei t/m juli 2018
  • Fase 5: augustus t/m november 2018

 We verwachten dat het werk eind 2018 af is.