Blijf op de hoogte

Geachte mevrouw/ heer,

Zoals u weet werkt Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan dijkverbetering dorpskern Baambrugge.

Gunning aanbesteding dijkverbetering on hold

Zoals we u in een eerder bericht hebben laten weten, loopt de aanbesteding voor het dijkverbeteringsproject. Er is besloten om het werk voorlopig niet ‘te gunnen’. Dit betekent dat we nu geen opdracht geven aan een aannemer om het werk uit te voeren.

Omdat we zorgvuldig met bezwaren uit de omgeving om willen gaan, wachten we de uitslag van beroepsprocedure tegen het dijkverbeteringsplan en de bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning af.

Wat betekent dit voor u?

De dijkverbetering kan alleen buiten het vaarseizoen – dus tussen oktober en april – worden uitgevoerd. De afhandeling van de procedures neemt tijd in beslag. Dit betekent dat we de start van de uitvoering moeten uitstellen tot oktober 2020.

Uiteraard blijven we met u in gesprek over de individuele afspraken op perceelniveau.

Contact

We houden u op de hoogte over de uitkomst van de procedures en de voortgang van het project. Heeft u in de tussentijd nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via dijkbaambrugge@waternet.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Baambrugge