Project

Bouw groengasinstallatie

Wordt aan gewerkt

Waternet heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie op het terrein van de Rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied (RWZI-west) gebouwd.  Groengas is te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto's, maar ook geschikt om aan het aardgasnet te leveren. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Dit draagt bij aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen.

 

Hoe werkt het?

Na het zuiveren van rioolafvalwater blijft er rioolslib achter. Het slib wordt vergist en hier komt biogas bij vrij. Biogas bestaat uit methaangas en CO2. In de groengasinstallatie halen we de C02 uit het methaangas. We voegen stikstof aan het methaangas toe en zo houden we groengas over. Dit heeft dezelfde calorische waarde als aardgas.

Waarom een groengasinstallatie?

Door de productie van groengas levert het waterschap een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie. 

In onderstaande video laten we zien hoe het werkt en waarom we dit doen.

 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Duurzame toepassing

Via de aannemerscombinatie DMT en OrangeGas bieden we het groengas aan bijbrandstofstations in de regio. En we kunnen het gas ook inzetten om met name ‘oude wijken’ te verwarmen waar het minder makkelijk is om van het gas af te komen. Dit past in de ‘transitievisie Warmte’ van de gemeente Amsterdam. In het contract is afgesproken dat 30% van het groengas hiervoor gereserveerd kan worden.

Daarnaast is het met een groengasinstallatie mogelijk om CO2 af te vangen. De CO2 kunnen we dan weer nuttig inzetten, bijvoorbeeld als grondstof voor de tuinbouw. Dit betekent een milieuwinst van 5 miljoen m3 CO2 per jaar. 

De cijfers

  • In totaal produceren we ongeveer 14.7 miljoen m3 biogas.
  • De groengasinstallatie maakt hiervan ca. 9,7 miljoen m3 groengas
  • En ca 5,7 miljoen m3 bruikbaar C02
  • Wij leveren hiermee ongeveer 10% van het landelijk aanbod van groengas
  • Zo zijn we  één van de grootste groengasproducenten van Nederland.
  • We bereiken een CO2-reductie van 26.200 ton per jaar
  • Het groengas levert 317.000 gigajoules (GJ) aan duurzame energie. Een gemiddeld huishouden met stadsverwarming verbruikt ongeveer 40 GJ per jaar.
  • Met de totale opbrengsten van groengas en CO2 verdienen we de totale investeringskosten in een periode van 5 à 6 jaar terug.

Met wie werken we samen?

Waternet/AGV werkt samen met DMT, OrangeGas en Lindegas. DMT Environmental Technology ontwerpt, bouwt en onderhoud de technische installatie. OrangeGas is specialist op het gebied van productie en verkoop van groengas. Lindegas zorgt voor de afname van het CO2 voor inzet in de glastuinbouw (onder de naam OCAP). Ook daar wordt veel energie bespaard. De tuinbouwers laten nu gasmotoren draaien om CO2 op te wekken, wat wordt ingezet in het groeiproces voor de gewassen. Door gebruik te maken van ons CO2 hoeven deze gasmotoren om die reden niet meer te draaien.

Planning

De eerste productie van groengas is in maart 2021 aan het aardgasnet geleverd.  De bouw van de installatie heeft ruim een jaar geduurd.