Project

Brugbediening op afstand

Wordt aan gewerkt

Namens:

Waternet gaat 52 bruggen en sluizen in Amsterdam vanaf 1 centrale plek openen en sluiten. ‘Op afstand bedienen’, noemen we dat. U kunt dan sneller doorvaren. In 2014 zijn we begonnen met dit project. In 2019 is het klaar.

Ligt u voor een dichte sluis?

Kijk dan hier

Werken vanuit één centraal punt heeft veel voordelen:

  • U kunt de hele dag door een aanvraag doen voor het openen van een brug/sluis.
  • Op doorgaande routes kunt u 24 uur per dag terecht.  
  • U hoeft minder te wachten, omdat we de bruggen beter op elkaar kunnen afstemmen.

Actuele berichten

Informatie over de bediening van bruggen  

Op de vaarkaart kunt u per brug informatie raadplegen, zoals de adresgegevens, de bedientijden en hoe u in contact komt met de beheerder van de brug. 

Voor schippers en omwonenden van bruggen

Vaart u weleens door Amsterdam? Vanaf 2020 bedient Waternet 60 bruggen en sluizen in Amsterdam vanuit één centrale. Tijdens de overgang gaat het doorvaren anders dan normaal. Woont u vlak bij een brug? Dan merkt u weinig van de verandering.

Ik woon bij een brug/ ik heb een bedrijf bij een brug

Er verandert niet veel als u in een huis of woonboot bij een brug woont. Ook niet als u een bedrijf bij een brug hebt.

  • Een brug bedienen op afstand is net zo veilig als door een brugwachter.
  • De centrale houdt de brug in de gaten met camera’s. We gebruiken de beelden alleen daarvoor. We wissen de beelden om de paar dagen. We zorgen dus goed voor uw privacy.
  • U hoeft niet bang te zijn voor geluidsoverlast. We gebruiken de intercoms op de brug alleen als dingen anders fout gaan. En ze zijn niet luider dan volgens de wet mag.
  • U kunt ervan uitgaan dat de brug niet vaker opengaat dan nu.
  • Schepen zullen niet harder varen dan 7,5 km per uur.
  • We waarschuwen ondernemers op tijd als we aan de brug gaan werken. Zo kunnen ze hun klanten op tijd inlichten.

Is centrale brugbediening veilig?

We hebben in Amsterdam en in de rest van Nederland ervaring opgedaan. Het op afstand bedienen is een succes en het is veilig. Daarom hebben we besloten om de sluizen en 60 bruggen in Amsterdam vanaf één punt te besturen.