Kap bomen en start werkzaamheden dijkvak 1

Vanaf 31 maart starten de werkzaamheden i.v.m. de dijkverbetering Geerkade West. Wat dit betekent leest u in deze update.

Bomen

Vanaf woensdag 31 maart start de kap van diverse bomen ten behoeve van de dijkverbetering. Wanneer bomen op particulieren grond staan wordt de kap volgens de gemaakte uitvoeringsafspraken, tussen perceeleigenaar en Waternet, uitgevoerd.

Start werkzaamheden dijkvak 1

Begin april starten de werkzaamheden aan dijkvak 1, zie figuur 1. Op deze locatie ligt de dijk niet hoog genoeg. De dijk ligt aan de waterzijde. Tijdens de werkzaamheden wordt onder andere nieuwe beschoeiing geplaatst. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

Overige werkzaamheden

Voor de planning van de overige werkzaamheden zijn wij op dit moment afhankelijk van de levering van bouwmaterialen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de leveringen kunnen wij een planning indicatie geven.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand vragen? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam Geerkade-West via mail adres geerkade@waternet.nl.

Figuur 1: aanduiding dijkvakken

Figuur 1: aanduiding dijkvakken