Start werkzaamheden nutsbedrijven

Vrijdag 19 februari start de aannemer Van Vulpen namens nutsbedrijven Stedin en Vitens met de werkzaamheden aan het verleggen van kabels en leidingen.

Nutsvoorzieningen

Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding van de dijkverbetering Geerkade-West en zullen naar verwachting drie tot vier weken duren. De nutsbedrijven nemen zelf contact op met bewoners mochten er werkzaamheden nodig zijn op hun perceel of in verband met eventuele tijdelijke afsluitingen van deze voorzieningen.

Dijkverbetering

Zoals op 2 februari geschreven gaat Waternet in februari/maart namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht starten met de uitvoering van dijkverbetering Geerkade-West. De aannemer die het werk uitvoert is Kleywegen. Momenteel zijn wij in gesprek over de exacte planning, eventuele hinder en contactpersoon van de aannemer. Naar verwachting zal in maart buiten worden gestart met de werkzaamheden. Zodra de informatie van de aannemer definitief is zullen wij dit zo snel mogelijk op de website plaatsen en communiceren met direct aanwonenden.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand vragen? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam Geerkade-West e-mail geerkade@waternet.nl.