werkzaamheden dijkverbetering afgerond

De werkzaamheden aan de dijk Geerkade zijn afgerond.

De dijk ligt weer op hoogte en is weer sterk genoeg voor de komende jaren.