Project

Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer

Afgerond project

De Ringdijk moet versterkt worden. De dijk is wel hoog genoeg maar niet sterk genoeg. Namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk versterken. Het gaat om de dijk tussen de Wibautstraat en de Middenweg. De lengte van dit traject is 1 kilometer. We hoeven niets te doen aan het deel van de dijk vanaf de brandweerkazerne bij de Amstel tot aan de Wibautstraat.

Over de planvorming leest u meer op de pagina Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer op AGV.nl.

Wat gaan we doen?

De Ringdijk is een groene dijk met bomen in de drukke stad. Huizen staan dicht tegen de dijk aan. De buurtbewoners en het stadsdeel willen dat de bomen op de dijk zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom gaan we de dijk versterken met een nieuwe techniek: de ‘JLD-dijkstabilisator’. Hiermee kunnen we de dijk van binnenuit versterken. De dijk wordt als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo kunnen we de bestaande bomen op de Ringdijk behouden. We hoeven dan geen damwand in de dijk te heien, of veel grond aan te brengen. Overigens is het goed om te weten dat we wel bomen moeten snoeien om het werk uit te kunnen voeren en om 

Bekijk de animatievideo over de  JLD-dijkstabilisator

Planning

We zijn met  de (voorbereidende) werkzaamheden gestart op 3 september. Begin oktober begonnen we met het aanbrengen van dijkstabilisatoren ter hoogte van Ringdijk 44 (bouwlocatie) en werkten we richting de Middenweg. Daarna werken we verder vanaf Ringdijk 44 richting de Wibautstraat. We verwachten de werkzaamheden af te ronden in februari 2019. Zie ook de update(s) onder Blijf op de hoogte.

Blijf op de hoogte

Wie werken aan het project?

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voert Waternet het project uit. Dat doen we samen met:

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes