Project

Groot onderhoud Ringdijk Oost

Het dijktraject Ringdijk Oost ligt ten oosten van de polder Groot-Mijdrecht en ten oosten van Westerheul en is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren.

Uitvoering groot onderhoud dijk Ringdijk Oost

Traject Ringdijk Oost
Polder Groot-Mijdrecht
Gemeente De Ronde Venen
Lengte traject 3600 meter
Status In uitvoering
Laatste Update april 2020

Waarom is dijkverbetering nodig?

De dijk langs de Ringvaart door Vinkeveen en Wilnis (vanaf de N201 tot aan de Johan Enschedeweg)  is afgekeurd. De dijk ligt niet meer op de vereiste hoogte. Door een aanhoudende zakking van dit veengebied kan dit in de nabije toekomst voor problemen zorgen. We gaan deze dijk verbeteren zodat de dijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet.

Wat gaan wij doen?

We gaan de kruin vanaf het talud en een klein gedeelte aan de polderkant met klei verhogen. Dat betekent dat fietspaden en wegen tijdelijk worden verwijderd en na verhoging weer opnieuw worden aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk over de weg. Aan de bootzijde gaan we de voegen van de betonsloof herstellen. De boten die aangemeerd liggen aan de Ringdijk 1-31 worden voor één dag verplaatst, daarover wordt u geinformeerd.

Meer actuele informatie vindt u onder het kopje 'Blijf op de hoogte'.

 

dijktraject Ringdijk Oost

Figuur: Blauwe lijn dijktraject Ringdijk Oost.