Werkzaamheden weer aangevangen en start omleiding fietsers en voetgangers

In opdracht van Waternet is aannemer Van Oostrum Westbroek B.V. medio april 2020 gestart met het groot onderhoud aan de Ringdijk te Wilnis en Vinkeveen. Het eerste deel van de werkzaamheden (dijkvakken 3, 4 en 5) is voor de bouwvak afgerond. Deze week start de aannemer met de werkzaamheden aan dijkvakken 1 en 2. Hier leest u meer wat dit voor u betekent.

Wat gaat er gebeuren?

Waternet werkt aan de Ringdijk tussen de Heulweg en de Mijdrechtse Dwarsweg te Vinkenveen. We starten met het verwijderen van het bestaande fietspad. Daarna wordt de dijk opgehoogd en vervolgens wordt er nieuw asfalt aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad afgesloten en is er geen wandel- en fietsverkeer mogelijk.

Omleiding

Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Heulweg, Demmerik en via de Spoordijk weer terug naar de Mijdrechtse Dwarsweg en in tegenovergestelde richting. Deze omleiding duurt van 2 september 2020 tot en met begin oktober 2020. De omleiding is aangegeven middels borden.  

 

Omleidingsbebordingskaart