Werkzaamheden groot onderhoud Ringdijk Oost fase 2 gestart

Medio april 2020 start Van Oostrum Westbroek B.V. in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de werkzaamheden voor groot onderhoud aan de dijk Ringdijk Oost.

In maart zijn de bomen op de dijk geknot en de bomen die de ophoging niet zullen overleven zijn van de dijk verwijderd. Week 16 zal Van Oostrum Westbroek B.V. starten met het groot onderhoud. Hieronder ziet u op een kaart het dijktraject aangegeven. Dijktrajecten 3, 4 en 5 worden uitgevoerd vanaf medio april 2020 tot aan de bouwvak. Na de bouwvak worden dijktrajecten 1 en 2 uitgevoerd.

werkzaamheden dijkvakken Ringdijk oost