Bomenkap op Haasveld

Half augustus zijn de werkzaamheden voor LIFE+ weer volop van start gegaan. Op het Haasveld is het dennenbos verwijderd.

Hiermee maken we plaats voor een stuk vochtige duinvallei. Het bos is rond 1950 aangeplant om hout te oogsten. Door de herstelde grondwaterstanden verdronk een deel van het bos.

De volgende stap hier is het herstellen van de verruigde duingraslanden, valleien en greppels, en de aanleg van diverse poelen. Met het spragelen en plaggen brengen we het duingrasland weer terug, net als enkele eeuwen geleden toen het gebied nog het Haechs velt heette.