Duinkenners bezoeken Life+ project

Op 19 en 20 april was een Europees gezelschap van duinkenners op bezoek in de AWD om het Life+ project te bezoeken. Er waren experts van natuurbeheerders en universiteiten uit Engeland, Wales, Duitsland, Frankrijk en België, de UvA en onze duincollega’s van Natuurmonumenten, Dunea, PWN en Staatsbosbeheer.

Met de deskundigen werd onder leiding van Albert Salman van de EUCC gediscussieerd over het nut en noodzaak van de voorgestelde maatregelen. Stikstofrijke neerslag, gebrek aan verstuivingsdynamiek en de explosie van invasieve exoten werden over het algemeen gezien als grootste knelpunten voor het behoud van de soortenrijkdom in de Europese duinen. Er was een breed draagvlak onder de experts voor de bedachte maatregelen. We kregen advies om in de overgang van de kalkrijke naar de oppervlakkig ontkalkte duinen naast begrazing ook meer te doen met (kleinschalige) verstuivingen. Dit kan helpen om de verruiging en opslag van Amerikaanse vogelkers terug te dringen. Op de vraag of de strijd tegen deze exoot te winnen is, was het antwoord: Yes we can!