Grote werkzaamheden van start

In september waren we al gestart met het herstellen van poelen in het duin. Ondertussen zijn ook de werkzaamheden voor het herstel van de duingraslanden op het Haasvelderduinen-Boeveld, het Haasveld en het Middenduin-Centraal opgestart.

Dat betekent dat er vanaf nu in het duin regelmatig grote kranen en vrachtwagens aan het werk zijn. We proberen de bezoekers hiermee zo min mogelijk overlast te bezorgen.