Haasveld weer open (blog)

Ik ben Martijn van Schaik en werk voor Waternet als coördinator bron & natuurbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In dit blog vertel ik over onze beheerwerkzaamheden in het duin, waarvan het LIFE+ project een belangrijk onderdeel is.

Deze winter zijn we voor LIFE+ aan de slag op het Haasveld en Middenduinen Noord. Op het Haasveld is vanaf augustus ontzettend veel gebeurd. Het gebied ziet er dan ook behoorlijk anders uit. We hebben ruim 4 hectare aangeplant bos verwijderd. De komende jaren zal hier op de lage delen een vochtige duinvallei vegetatie ontstaan. Op de hogere delen hebben we een aantal stuifkuilen aangelegd om de kleinschalige dynamiek weer op gang te brengen. Het is mooi om te zien hoe het oude landschap als het ware weer onder het bos vandaan komt. Vanaf het Haasveld kun je weer mooie ver de open duinen in kijken.

Op een aantal natte plekken hebben we poelen gegraven. Dit zijn echt pareltjes geworden en ik kijk ernaar uit om deze de komende jaren te zien ontwikkelen. Volgend jaar verwacht ik de eerste rugstreeppadden en diverse libellensoorten al. Verder is 16 hectare verruigd grasland gemaaid en ruim 10 hectare geplagd. Hiermee creƫren we een mooi leefgebied voor allerlei soorten dieren en planten die bij duingrasland horen.

 

Het leuke was dat we tijdens dit project ook de cultuurhistorie van het Haasveld weer zichtbaar hebben gemaakt. We hebben een aantal sloten uitgebaggerd, zodat de oude lijnen van deze voormalige oude landbouwgronden zichtbaar blijven.

De aannemer heeft project Haasveld volgens planning en met een heel mooi resultaat kunnen afronden. De komende tijd gaat mijn aandacht uit naar het LIFE+ project Middenduinen Noord.

Martijn van Schaik

Volg mij ook op Twitter @BoswachtersAWD