Metamorfose Schapenwei

De Schapenwei heeft een metamorfose ondergaan. Dit binnenduingrasland werd vroeger gebruikt om schapen te hoeden, maar later ook als akker. Hier is de voedselrijke en verzuurde bovenlaag afgegraven.

Deze laag werd gedomineerd door pitrus. Alle vrijkomende grond is afgevoerd naar het landbouwperceel in de naastgelegen Vogelenzangse polder. Door tot op verschillende hoogtes te plaggen hebben we brede laagtes gecreƫerd om kalkrijk kwelwater vanuit de westkant van het gebied oostwaarts te laten stromen. Aan de oostkant hebben we ook laagtes gegraven om het zure regenwater wat er blijft hangen naar de polder af te voeren.

Daarnaast is de oever van de sloot aan de westzijde aangepast en hebben we een geleidelijk oplopende en vloeiende natuurvriendelijke oever aangelegd met een aantal brede stukken en een poel. Verder is die sloot uitgebaggerd, de rest van de watergangen uitgemaaid en het niet geplagde deel van de Schapenwei gemaaid.

In deze vorm biedt de Schapenwei weer een groeiplaats voor plantensoorten die van voedselarme en kalkrijke omstandigheden houden. Maar ook voor de amfibieƫn zijn er veel nieuwe geschikte plekken ontstaan.