Middenduinen Noord afgerond

Afgelopen maanden hebben we de werkzaamheden van het grootste LIFE+ onderdeel op Middenduinen Noord afgerond. De prunus is teruggedrongen en de poelen zijn hersteld. Het enige wat nog moet gebeuren is het afvoeren van de grond die is vrijgekomen bij het plaggen en het uitbaggeren van de poelen. Dat doen we na het broedseizoen, vanaf augustus dit jaar.

Tot afgelopen jaar stond Middenduinen Noord nog vol met prunusbossen, door prunus overwoekerde duindoornstruwelen en verlande en dichtgegroeide poelen. Vorig jaar zijn we gestart met het renbaanveld, dit jaar hebben we de Klompenpan en het resterende deel van het Middenveld opgepakt.

Wat is er gebeurd?

Er is bijna 90 hectare prunus gezaagd met behulp van een kettingzaag. De overgebleven stobben zijn verwijderd met een rupskraan, het hout is versnipperd en afgevoerd. De struwelen waarbinnen ook prunushaarden waren ontstaan, zijn gerooid. Vervolgens hebben we de kleine prunus struikjes gemaaid met een maai-zuigcombinatie.Na het rooien is maar liefst 41,5 hectare gefreesd en geplagd. Daarmee hebben we de door prunus en stikstof depositie verrijkte en verzuurde bovenlaag verwijderd. In de rest van het gebied, 54 hectare open duin, stond de prunus verspreid en is deze afgezaagd. Daarnaast hebben we zo'n 30 poelen vrijgemaakt van houtige begroeiing aan de zuidkant. Vervolgens zijn ze gemaaid en uitgebaggerd tot aan de vaste bodem, tot een diepte van ongeveer 50-100 centimeter.

De resultaten

Het duin is nu weer mooi open, de inheemse soorten zijn gespaard en de duingraslanden en poelen kunnen zich weer ontwikkelen. Op de natte delen kunnen we dit straks vrij snel zien, op de drogere delen zal dat nog tientallen jaren duren. Hiermee is het grootschalig project zo goed als afgerond. Het was groot en ingrijpend, maar we weten uit ervaring dat bestrijding van prunus alleen op deze manier werkt. Mede dankzij LIFE+ kunnen we de gehele AWD na deze winter vrij verklaren van prunushaarden. De komende jaren is het een kwestie van de losse exemplaren verwijderen en voorkomen dat zaailingen zich kunnen vestigen. Een mooie uitdaging!