Oosterduinrel en Vinkenveld

De Oosterduinrel is een voormalige waterwinkanaal en in 1995 omgevormd tot een meer natuurlijke duinrel (duinbeekje). In het najaar en winter voert de rel water af vanaf de Schapenwei richting de Oranjekom. De oevers waren alleen nog vrij strak en steil. De afgelopen weken hebben we hier meer geleidelijke overgangen van droge naar vochtige en natte plekken gemaakt.

Parallel aan de duinrel hebben we laagtes en poelen gegraven. Soms aangetakt aan de rel en soms een stukje er van af. Hierdoor is er meer variatie ontstaan en zijn de overgangen tussen droog en nat geleidelijker geworden. Juist in die zone kunnen veel interessante soorten zich vestigen. Op een aantal plekken is de rel ook uitgebaggerd. De vrijgekomen grond wordt zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een landbouwperceel naast de AWD.

Ook het afwisselende landschap van open zandige plekken, duingrasland, duindoornstruweeltjes en overgangen naar struweel en bos van het Vinkenveld zijn hersteld. Invasieve boomsoorten en bomen die het open karakter van het gebied verstoren zijn verwijderd. Het grootse deel van deze bomen is verwerkt in takkenrillen in het bos om schuil- en nest-gelegenheid te creƫren voor vogels en kleine fauna. Op een aantal plekken zijn kleine oppervlaktes vergrast duingrasland geplagd en we hebben drie stuifkuilen gemaakt. Door het gebied zijn open karakter weer terug te geven en stuifkuilen te maken brengen we de dynamiek van het gebied weer op gang. Wij zijn we tevreden met het resultaat. De boomleeuwerik en Groene specht zijn weer terug op hun oude stek. Deze maand wordt de vrijgekomen grond afgevoerd.