Openheid weer terug in het duin

Afgelopen winterseizoen hebben we ontzettend veel werk verzet. Rond het Renbaanveld en het Haasveld zijn grote werkzaamheden uitgevoerd. Op diverse locaties, zoals bij het Vliegermonument, is er prunus verwijderd.

Het was behoorlijk druk met veel machines. Sinds begin maart is dat afgerond en is het duin weer van de planten en de dieren.

De werkzaamheden waren vooral gericht op het meer open maken van het duin en voorwaarden scheppen voor het herstel van oorspronkelijke flora en fauna. Zo hebben we een stuk naaldbos en woekerende prunus verwijderd, gemaaid en veel poelen weer open gemaakt.

Door de grootse aanpak kunnen we efficiƫnt en doelmatig werken. We verwachten dan ook dat na volgende winter alle prunusbossen in de Amsterdamse Waterleidingduinen verwijderd zijn en de schoongemaakte poelen dit jaar weer snel bevolkt zullen worden door diverse insecten en amfibieƫn. Het herstel van afgeplagde duingraslanden duurt meerdere jaren, maar geduld is een schone zaak in de natuur.

De komende maanden, tijdens het broedseizoen, voeren we alleen kleine werkzaamheden uit die niet verstoren. Zo gaan we rasters rond begrazingsgebieden herstellen, werken we aan wegen en paden, start het maaibeheer voor de waterwinningskanalen en zorgen we ervoor dat de stuifkuilen niet dichtgroeien maar blijven stuiven. En over ongeveer een maand komt de herder en de 300 Kempische heideschapen weer grazen. Er is genoeg te doen en dat is maar goed ook!

Martijn van Schaik