Plaggen bij Middenduinen Noord (blog)

Begin november is het Haasveld project afgerond, nu heeft Middenduinen Noord mijn volledige aandacht. Dat is nodig ook want hier gebeurt heel erg veel.

Dit najaar hebben we 13 poelen opgeschoond en is ca. 45 hectare prunus in het gebied afgezaagd. Daarna zijn de prunussen versnipperd. In 30 hectare prunushaarden zijn de stobben gerooid. In de overige delen is de prunus alleen afgezaagd en zorgen we met begrazing dat ze afsterven. Het rooien is binnen een maand klaar. Een groot deel van het gebied wordt vervolgens gemaaid om de laatste restanten prunus te verwijderen.

We zijn ook begonnen om verdeeld over het gebied 20 hectare te frezen. Vervolgens wordt hier geplagd. We verwijderen de voedselrijke en verzuurde bovenlaag waardoor weer afwisselend blond zand en donker zand tevoorschijn komt. Zo verschralen we het gebied zonder de zaadbank van gewenste soorten te verwijderen. Het andere voordeel is dat het prunuszaad dat na het rooien nog in de bodem juist wel wordt verwijderd.

De komende tijd is het erg druk in Middenduinen Noord, de aannemer heeft nog maar 2 maanden om de werkzaamheden af te ronden voordat het broedseizoen begint. Op werkdagen rijden er wel 20 machines rond. Voor mij is het een mooie uitdaging om dit in goede banen te leiden, overlast te beperken en ervoor te zorgen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk wordt. In maart zijn de werkzaamheden afgerond en kan het gebied zich weer in alle rust ontwikkelen in duingrasland, duindoornstruweel en grijs duin. Maar eerst nog twee maanden flink doorwerken! Martijn van Schaik Volg mij ook op Twitter @beheerAWD